NLP- NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING

(BEYIN DILI PROGRAMLAMA)

21. yüzyılın başarı biliminin yeni teknolojisi olarak ortaya çıkan NLP tekniği, bireyin istediklerini elde etmesine imkan veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzı olarak tanımlanmaktadır.

Ingilizce “Neuro Linguistic Programming”’in baş harflerinden oluşan NLP tekniğinin temeli, duyu organlarımız ile algıladığımız mesajların beynimizde işlenerek, bizlerin davranışlarına yön vermesine dayanmaktadır.

Neuro Linguistic Program, Türkçe ifade ile beyin dilini programlama olarak açıklanan bu teknik ilk olarak 1972 yılında California Üniversitesinde dil bilimci öğretim üyesi olan Jhon Grinder ile aynı üniversitenin psikoloji bölümünden Richard Bandler tarafından geliştirilmiştir. Ülkemizde de yeni başlayan bu bilim dalı, bilinen tüm sorunların üstesinden gelebilecek kesin ve kolayca uygulanabilir, zihni kontrol altına alma metodudur. Bu teknik ile bir çok insanın zihninde yapacaklarına ve isteklerine odaklanarak daha verimli ve başarılı olabileceği anlatılmak istenmektedir.

NLP’nin özü, bireyin yaşam kalitesini arttırmak, onu olumlu, ulaşılabilir, gerçekçi, kendine ve başkalarına faydalı, iyi yapılanmış, dengeli, hedef ve amaçlarının çatısını kurmuş bir insan haline getirmek ve harekete geçirmektir. Bunun için insanların daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olarak, kişiler ve kişiler arası mükemmelliği yakalama amacındadır. Herhangi bireyin iletişim, terapi, kişisel gelişim, başarı ve zihinsel kontrol alanlarında başarılı ve güçlü olmasını sağlar .

NLP başka hangi kavramlar altında tanınır?

Nöro Linguistik Programlama
Sinir Dili Programlaması
Beyin Dili Programlaması
Nöro Asosiyatif Şartlanma Bilimi
Nöro Lenguistik Program
NAC
NLP yıllardır, aşağıda da belirtilen birçok alanda başarılı sonuçlar sağlamıştır.

Psikoterapi, Ruhsal Sağlığı, Tedavi Sürecinde NLP
Psikolojik veya Profesyonel Danışmanlık Alanlarında NLP
İş Dünyasında ve İnsan Kaynaklarında NLP
Sağlıklı Yaşam ve Sporda NLP
Pedagoji ve Eğitim Bilimlerinde NLP
Siyaset, Hukuk ve Reklam alanlarında NLP
Hamilelik ve Çocuk Yetiştirmede NLP
Yaratıcılık ve Sanatta NLP